Stacks Image 90
Kaho Nanak sab Teri Wadiyai Koi Nao Na Jane Mera.
thex Created with Sketch.
Stacks Image 404
Is dehi andar panch chor waseh, kam krodh lobh moh ahankaaraa
thex Created with Sketch.
Stacks Image 354
sewak ki ardas pyare
thex Created with Sketch.